2012

Bayarin Una Bella Chican näyttelytulokset


Kuopio 05.08.2012

tuomari Beare Andrew, Irland

Sugar Sky Sunny Star of Havanna "Sunny"

 PEK4 Very promising

 

Bayarin Captain's Favourite "Pate"

om. Päivi Hirvonen & Marja Pajarinen

ERI SA JUN3

 

Bayarin Rock Princess

ERI JUK1 SERT VSP

 

 

 

Bayarin Captain's Favourite "Pate"

 

 


 

 

Kuopio 04.08.2012

tuomari, Baskaran Martin, Espanaj

Bayarin Tilda "Aimi"

ERI1 PN3 va-sert & va-cacib

Om. Meri Hashem & Marja Pajarinen

Bayarin Arabian Coffee EH

 

Aimi ja Meri Hashem


 

 

Mikkeli 29.07.2012

tuomri Juha Putkonen

Bayarin Man In Black "Elmo" JUN EH3

om. Sari & Ari Ylänen, Lappeenranta

Bayarin Rock Princess "Juuli" JUN H 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Joensuu 27.05.2012

tuomari Pirjo Aaltonen

Bayarin Captain´s Favourite JUN EH om. Päivi Hirvonen/kasv.

Bayarin James Brown NUO2 Sirpa Kokko/kasv.

Bayarin Rock Princess JUN1/SA SERT ROP-JUN

Bayarin Captain´s Secret JUN ERI Om. Päivi Soikkeli

 

 

"Juuli" Bayarin Rock Princess

 

 


 

Joensuu 26.05.2012

tuomari Jilkova Zdenka

Kääpiövillakoira

Bayarin Tilda NUO ERI NUK 2 SA Om. Meri Hashem/kasv.

Bayarin Arabian Coffee

JUN ERI JUK1 SA PN2 VASERT

 

 


 

Tampere 12.05.2012

tuomari Donna Conod

Kääpiövillakoira Bayarin Tilda NUO EVA

tuomari Bo Skalin

Bayarin Rock Princess JUN ERI

 

 


 

Polvijärvi 01.04.2012

tuomari Leni Finne 

Bayarin Rock Princess ROP-pentu KP

Bayarin James Brown NUO1/SA SERT

Bayarin Captain´s Favourite JUN H

Bayarin Captain´s Secret JUN EH

 

 

 

 

"Okko" Bayarin James Brown

 

 


 

Eno 3.3.2012

Tuomari: Marja Talvitie

 

Bayarin Rock Princess, KP, ROP-pentu

Bayarin Captain's Favourite, KP, VSP-pentu

Bayarin James Brown, EH